Bạn chưa đăng nhập! Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản VinaPortal.
Các thông tin về dịch vụ, các hình thức đăng ký vui lòng tham khảo tại mục Thông tin dịch vụ .
Đăng ký qua tin nhắn SMS (Lưu ý: chỉ áp dụng với thuê bao Vinaphone)


GÓI TIN TỨC TỔNG HỢP

ĐĂNG KÝ GÓI NGÀY
Đăng ký soạn: DK gửi 9768 Giá dịch vụ
2,000 đồng/ngày
Hủy soạn: HUY gửi 9768
ĐĂNG KÝ GÓI TUẦN
Đăng ký soạn: DK TT7 gửi 9768 Giá dịch vụ
10,000 đồng/ tuần
Hủy soạn: HUY 7 gửi 9768

GÓI NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐĂNG KÝ GÓI NGÀY
Đăng ký soạn: DK BD gửi 9768 Giá dịch vụ
2,000 đồng/ngày
Hủy soạn: HUY BD gửi 9768
ĐĂNG KÝ GÓI TUẦN
Đăng ký soạn: DK BD7 gửi 9768 Giá dịch vụ
10,000 đồng/ tuần
Hủy soạn: HUY BD7 gửi 9768

GÓI BÓNG ĐÁ VIP

ĐĂNG KÝ GÓI NGÀY
Đăng ký soạn: DK VIP gửi 9768 Giá dịch vụ
5,000 đồng/ngày
Hủy soạn: HUY VIP gửi 9768
ĐĂNG KÝ GÓI TUẦN
Đăng ký soạn: DK VIP7 gửi 9768 Giá dịch vụ
12,000 đồng/ tuần
Hủy soạn: HUY VIP7 gửi 9768

Xin chào: - Danh sách dịch vụ đã đăng ký.


Thông báo! Số điện thoại hiện chưa đăng ký dịch vụ nào.